Angličtina pre deti „CALLAN for KIDS“

Jazyková škola ALIZ od septembra 2017 otvára jazykové kurzy výučby angličtiny konverzačnou metódou „Callan for Kids“ pre deti od 8 – 12 rokov.

Kurz je zameraný na praktickú stránku jazyka – porozumenie a rozprávanie.

Deti sa  učia angličtinu omnoho rýchlejšie než dospelí, nové slovíčka nasávajú doslova ako špongie. Preto je veľmi dôležité, aby si cudzí jazyk obľúbili ešte v útlom veku. Ak si angličtinu už odmalička zamilujú, určite sa dostaví odmena v podobe bezproblémového zvládania jazyka v škole, čo využijú aj v ďalšom živote.

Detičky na hodinách väčšinu času rozprávajú a aktívne používajú práve naučené slovíčka tak, že odpovedajú na lektorove otázky. Hodiny sú obohatené o rôzne aktivity ako sú kvízy, tímové hry  a pod.

Výučba funguje na princípe priamej metódy, ktorou sa dokážu naučiť po anglicky za štvrtinový čas. Medzi jednotlivými hodinami sú zahrnuté prestávky, počas ktorých deti dostávajú občerstvenie.

Keďže chceme, aby malo každé dieťa dostatok priestoru a učilo sa naozaj efektívne, otvárame malé skupinky detí v počte od 4 do 6.

Čo sa na tomto kurze Vaše dieťa naučí?

  • Kopec nových slovíčok, ktoré ihneď využije vo vetách
  • Gramatika už nebude „strašiak“, všetko vysvetlíme jednoducho a naučíme priamo v praxi
  • Počas hodiny budú veľa hovoriť po anglicky
  • Neustálou konverzáciu sa prestane báť hovoriť po anglicky, získa sebadôveru v komunikácii
  • Žiadne domáce úlohy, všetko sa naučíme na hodine
  • Vaše dieťa sa naučí „angličtinu do života“

Na jazykový kurz Callan for KIDS  môžete svoje deti prihlásiť do 3.9.2017

 Začiatok kurzu                29.09. 2017
Dĺžka kurzu  10 týždňov
Dni výučby  piatok
Čas výučby  15.00 – 16.50 hod
Intenzita výučby  1 x 2 vyučovacie hodiny
Jazyková úroveň deti budú zaradené do skupín podľa vstupného testu!
Počet hodín 20vyučovacích hodín (1VH= 50min.)
Vyučovacia metóda Callan Method for Kids
Počet študentov 4 – 6
Cena kurzu 86 €

Pre deti je pripravený pitný režim a malé občerstvenie ZDARMA

Detské kurzy CALLAN FOR KIDS otvoríme podľa záujmu.

Prihlásiť sa môžete  TU

Viac informácii na čísle 0911 444 880

e-mail: info@aliz.sk