Cenník

Cena pri individuálnej hodine : 13, 00 eur/hod. (50 min.)
Pri dvoch študentoch: 8 eur/hod. (50 min.)

Pri troch študentoch:  6 eur/hod. (50 min.)
Callan book: 16 eur/stage

Cena pri skupinových kurzoch (4 a viac študentov) : 4,63 eur/hod