Kurzy Dubnica nad Váhom

.: Otvárame JAZYKOVÉ KURZY anglického (Callanovou metódou) a nemeckého jazyka:.

 

:.Ukážková hodina ZDARMA – Anglický jazyk.:

V mesiaci jún 2018 Vás srde?ne  pozývame na ukážkovú hodinu anglického jazyka ZDARMA.

Zažite výu?bu anglického jazyka Callanovou metódou (anglicky 4x rýchlejšie) na vlastnej koži.

Prihlási? sa môžete na tel.?ísle: 0911 444 880 alebo sa prihláste na ukážkovú hodinu priamo tu.


.:Anglický jazyk Callanovu metódou:.

Jazykové úrovne:
Jazykové kurzy callanovou metódou ponúkame v rôznych jazykových úrovniach,

Ak si nie ste istý svojou jazykovou úrov?ou, u nás si môžete napísa?  zdarma vstupný test!,  ktorý Vám vyhodnotíme a ponúkneme najvhodnejší kurz práve pre Vás

Metodiky výu?by:

Výu?ba prebieha Callanovou metódou

Dni a ?as výu?by (pod?a dohody)

Intenzita výu?by: 2x týždenne / 2 x 50 min

D?žka kurzu: 30 vyu?ovacích hodín

Cena: 139€

Po?et študentov v skupine: 4 – 6

(Pri nižšom po?te osôb v skupine sa kurz otvorí avšak po vzájomnej dohode sa upraví cena alebo po?et hodín.)

U?ebný materiál nie je zahrnutý v cene (jednorázový poplatok za callan book 16€)

Zabezpe?ený pitný režim ZDARMA (káva, minerálky)

Ak sa chcete prihlási? na kurz kliknite tu


  .:KONVERZA?NÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA:

Konverza?né kurzy pre mierne pokro?ilých a pokro?ilých

  • Konverza?ný kurz sa zameriava na maximum rozprávania študentmi v zábavnom a priate?skom prostredí
  • V konverza?nom kurze si cielene precvi?íte hovorenie a aktívnu ú?as? na diskusiách

Dni výu?by : pod?a dohody

?as výu?by:18.00 – 20.00hod

Cena kurzu: 80eur 
D?žka kurzu: 16 vyu?.hod.

Intenzita kurzu: 1 – 2x týždenne

Po?et študentov v skupine: max. 4

Zabezpe?ený pitný režim ZDARMA (káva, ?aj, minerálky)

  • Ak sa chcete prihlási? na kurz  kliknite tu
  • Informujte sa na ?ísle, 0911 444 880
  • email: info@aliz.sk

 .:  Nemecký jazyk:.

Kurz je vhodný aj pre študentov maturitných ro?níkov.

Dni výu?by: pondelok – streda,  utorok – štvrtok

 Cena kurzu: 95 eur
D?žka kurzu: 20 vyu?ovacích hodín
Intenzita kurzu:2 x 50min., 2 x týždenne (4 hod. týždenne)
Po?et študentov v skupine:max. 6
(Pri nižšom po?te osôb v skupine sa kurz otvorí avšak po vzájomnej dohode sa upraví cena alebo po?et hodín)

(v cene kurzu sú zahrnuté:  CD, certifikát)

Zabezpe?ený pitný režim ZDARMA (káva, ?aj, minerálky

 • Ak sa chcete prihlási? na zápis  kliknite tu
 • Informujte sa na ?ísle 0911 444 880
 • email: info@aliz.sk