Individuálne kurzy

Chceli by ste za?a? študova?,  ale neviete si svoj ?as prispôsobi? skupinovým kurzom?

Je pre vás cudzí jazyk podstatná záležitos? a potrebujete si ho vylepši? ?o najrýchlejšie? Zdá sa vám individuálny kurz cenovo nedostupný? V tom prípade tu máme nie?o presne pre vás.

Vyskúšajte náš Individuálny program,  nastavte si požadovaný ?as a intenzitu a študujte skuto?ne efektívne.

Individuálne štúdium je program ur?ený všetkým klientom,  ktorí majú špecifické požiadavky prevažne na flexibilitu rozvrhu a intenzitu výu?by.

Tento program zah??a skupinu od 1 do 3 študentov,  pri?om cena za hodinu výu?by sa zvyšovaním po?tu študentov znižuje !

Cena za individuálnu hodinu : 13€

Študujete tak so svojimi priate?mi alebo rodinou skuto?ne efektívne.