Kurzy angličtiny pre seniorov

Ukážeme Vám, že na u?enie sa  cudzieho jazyka nikdy nie je neskoro!

  • Chceli by ste cestova?, ale obávate sa jazykovej bariéry?
  • Zaujímajú Vás novinky zo sveta a mrzí Vás, že musíte ?aka?, kým Vám ich niekto preloží?
  • Chceli by ste navštívi? svoje deti a vnú?atá do zahrani?ia bez strachu, že sa nedohovoríte?

Máme pre Vás špeciálne zostavený kurz. Trpezliví lektori Vám prinesú nový poh?ad na cudzí jazyk a zábavnou formou Vám vysvetlia rôzne gramatické javy. Na rôznych scénkach si vyskúšate situácie z bežného života. Hodiny budú prispôsobené Vášmu tempu.

Vyu?ovanie prebieha po?as dopoludnia, v skupine je maximálne 6 študentov!

Intenzita výu?by: 2 až 4 hodiny týždenne

?as výu?by: pod?a dohody

Cena kurzu : 60 eur

D?žka kurzu: 20 vyu?ovacích hodín

Zabezpe?ený pitný režim a ob?erstvenie ZDARMA

 

Využite svoj vo?ný ?as, prí?te sa k nám odreagova?, spoznajte nových ?udí a za?nite sa u?i? angli?tinu.