Výučba nemeckého jazyka

V poslednej dobe čoraz viac a viac ľudí odchádza zo Slovenska za prácou do nemecky hovoriacich krajín.

Avšak nestačí,  ak absolvujú len intenzívne kurzy, mali by sa zamyslieť aj nad tým,  že by sa mali aj na takúto prácu v zahraničí jazykovo pripraviť. Niektorí z nich majú mylné predstavy o tom, že sa bez akýchkoľvek základov naučia cudzí jazyk v zahraničí. Hlavne pre začiatočníka je potrebné,  aby sa základy cudzieho jazyka naučil ešte pred tým, než vycestuje do zahraničia. Ako začiatočník pri výučbe jazyka potrebuje stálu konfrontáciu so slovenským jazykom.

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodín

2x/týždeň po 2 vyuč. hodiny (prípadne podľa dohody skupiny)

Cieľ kurzu:

    • naučiť sa výber zo základnej gramatiky nemeckého jazyka
    • ovládať základnú odbornú terminológiu a vedieť ju využívať v praxi
    • osvojiť si slovnú zásobu v rôznych oblastiach
    • zvládať základnú komunikáciu

Viac info : 0911 444 880 alebo info@aliz.sk