Výučba ruského jazyka

Ruština je najpoužívanejší slovanský jazyk,  ktorým hovorí 250 miliónov ľudí po celom svete. Je to úradný a dorozumievací jazyk vo východnej Európe a severnej Ázii,  ale v poslednej dobe sa rozšíril aj do nerusky hovoriacich krajín. Vďaka svojmu silnému politickému vplyvu sa stal jedným zo 6 úradných jazykov Organizácie spojených národov.

Popis kurzu
Kurz sa otvára priebežne počas celého roka. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Základné frázy jazyka Ruština

Dobrý večer – Добрый вечер (Dóbryj véčr)
Dobrý deň – Добрый день (Dóbryj ďeň)
Ahoj – Привет (Privét)
Rozlúčka ( medzi priateľmi ) – Пока (Paká)
rozlúčka – Dovidenia До свидания (Dasvidáňja)
Hovoríš po rusky? – Ты говоришь по-русски? (Ty gavaríš pa rúski?)
Áno – Да (Da)
Nie – Нет (Ňet)
Nehovorím po rusky (dobre) – (Ja ňegavarju pa ruski) (charašó))
Nerozumiem – Я не понимаю (Ja ňe paňimáju)
Hovoríte po anglicky? – Вы говорите по-английски? (Vy gavaríte pa anglijski)
Prosím – Пожалуйста (Pažálsta)
Ďakujem – Спасибо (Spаsíbа)
Prepáčte – Извините (izviníťe)
Možno – возможно (vazmóžna)
Ľúbim Ťa – Я люблю тебя (Ja ľubľú ťibjá)
Ako sa voláte? – Как вас зовут (Kak vas zavút)?
Volám sa … – Меня зовут … (Мiňá zаvút… )