Výučba španielskeho jazyka

Španielčina je románsky jazyk. Dnes na svete používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 332 miliónov. Po pripočítaní osôb používajúcich španielčinu ako druhý jazyk dosiahneme počet 425 až 435 miliónov ľudí hovoriacich po španielsky, čím sa tento jazyk radí na štvrté miesto za mandarínčinu, angličtinu a hindčinu.

Spoločný európsky referenčný rámec je základom systému jednotlivých úrovní obtiažnosti ovládania španielskeho jazyka v jazykovej škole Aliz. Podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak,  aby boli študujúci schopní využívať jazyk za účelom komunikácie a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti.

V praxi tento dokument predstavuje diferencovaný systém šesťstupňových škál /A1-C2/,  ktoré definujú rôzne aktivity zamerané na verbálnu komunikáciu.

Základný – elementárny stupeň ovládania jazyka

úroveň A1 / nivel A1
úroveň A2 / nivel A2

Stredný stupeň – samostatné ovládanie jazyka

úroveň B1 / nivel B1
úroveň B2 / nivel B2

Vyšší stupeň – kompetentné ovládanie jazyka

úroveň C1 / nivel C1
úroveň C2 / nivel C2

Rýchlokurz španielčiny

Pozoruhodný a najmä zaujímavý jazyk. Kto sa ho raz rozhodne naučiť, určite neoľutuje. Je síce ťažké začať, no postupom času sa naozaj dozviete veľa zaujímavých vecí. Pre tých,  ktorý sa španielčinu rozhodli naučiť,  má jazyková škola Chantal rýchlokurz základných pojmov.

  • poviete HABLO INGÉS ESLOVACO
   čo znamená , hovorím po Slovensky“ namiesto: Som zo Slovenska
  • hovorím iba po slovensky – HABLO SOLAMENTE ESLOVACO
  • zdvorilostné frázy:
   ďakujem mnohokrát – MUCHAS GRACIAS
   nie je začo – DE NADA
   prosím – POR FAVOR
  • otázky:
   čo ste hovorila – QUÉ DIJO USTED ?
   ako prosím? – CÓMO ?
   čo? – QUÉ ?
   čo je? – QUE HAY ?
   čo je to? – QUÉ ES ESO ?
   čo je to tam? – QUÉ ES ESO ALLÍ ?
   čo sa deje? – QUE PASA ?
   čo vás zaujíma? – QUE LE INTERESA A UD ?
   kto ste? – QUIÉN ES UD ?
  • iné časté výrazy:
   to je – ES
   staré – VIEJO
   mladé – JOVEN
   nové – NUEVO
   lacné – BARATO
   drahé – CARO
   volné – LIBRE obsadené – OCUPADO
   skoro – PRONTO
   neskoro – TARDE
   nie – NO
   nič – NADA
   noc – NOCHE