Výučba talianskeho jazyka

Taliančina je románsky jazyk, ktorý tak ako španielčina, francúzština a portugalčina je dieťaťom latinčiny. Patrí jej piate miesto medzi najvyučovanejšími nematerinskými jazykmi po angličtine, francúzštine, španielčine a nemčine. Taliančina je uchu príjemná, vysoko muzikálna, keďže všetky slová končia na samohlásku s výnimkou pár členov,  predložiek a cudzojazyčných slov.

Taliančina je kompletne fonetický jazyk, čo znamená, že každému písmenu korešponduje špecifický zvuk, takže je relatívne ľahké naučiť na taliansku výslovnosť a hláskovanie.

Popis kurzu:

Kurzy sa otvárajú priebežne počas celého roka. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Základné slová Talianského jazyka:

Parlare – hovoriť,
aspettare – čakať,
cantare – spievať,
scrivere – písať,
prendere – zobrať,
sentire – počúvať,
partire – odchádzať,
capire – rozumieť,
finire – skončiť,
uscire – vyjsť von,
fare – robiť,
andare – ísť,
venire – prísť, ísť,
sapere – vedieť,
stare – byť,
dire – povedať,
bere – piť,
mangiare – jesť,
cominciare – začať,
leggere – čitať,
ecco – tu je,
piu – už viac,
rimanere – zostať,
dopo che – potom ako,
quando – keď,
apenna – len čo,
ogni – každé,
qualche – niektoré,
volere – chcieť,
potere – môcť,
dovere – musieť

Viete, že…

… temperament je slovo,  ktorým sa dá zhrnúť charakter Talianov. Na ich presný opis však nestačí pár viet: sú priateľskí, spontánni, milí,  dobrosrdeční,  atď. Ich spôsob života je z jednej strany chaotický a z druhej strany usporiadaný. Keď niekto nevie po taliansky a je svedkom ich rozhovoru, chvíľu si myslí,  že sa hádajú a chvíľu sú na seba milí.

… „Taliani sú najväčší lenivci v Európe, “ napísali v titulku talianske noviny. Taliansko by veru dostalo zlé známky,  keby sa hodnotila miera vyučovania telesnej výchovy na školách: v žiadnej inej európskej krajine totiž deti nemajú v rozvrhu tak málo hodín „telesnej“,  ako práve v krajine na Apeninskom polostrove.