PRÍPRAVA NA ÚSTNU MATURITU!

CHCETE MAŤ ISTOTU ŽE ZMATURUJETE?

Máte strach z maturity?

Potrebujete sa zdokonaliť?

Je tu posledná možnosť prihlásiť sa na kurz!

Intenzita kurzu: 2x do týždňa / 2x 50 min

Termín: 27.3.2017 – 3.5. 2017 (22 vyučovacích hodín)

Úroveň: B1/B2

Cena: 96€

Na hodinách sa oboznámite so všetkými maturitnými témami a naučíte sa ako sa k nim vyjadriť. Naučíte sa všetku potrebnú gramatiku, osvojíte si techniku čítania i počúvania s porozumením.

Špecializované prípravné kurzy pre maturantov sa otvárajú podľa záujmu! Ak je Vás minimálne 4 a chceli by ste vytvoriť jednu skupinu v konkrétnom čase a dňoch,  ktoré si s nami dohodnete, sme tu pre Vás.

Informujte sa  priamo TU     alebo na tel.čisle  0911 444880

Naši lektori sami cestovali a dlhodobo žili alebo pôsobili v Anglicku, USA, Kanade a iných anglicky hovoriacich krajinách. Majú reálne skúsenosti s angličtinou a dôsledne pripravia aj Vás na maturitné skúšky!

Cena kurzu pre 22 vyučovacích hod. – 96€ (cena je platná pri počte 4 študentov)

PRIHLÁŠKA NA KURZ