Tématické PIATKY

Nezáväzné a monotematické konverza?né hodiny angli?tiny raz za týžde?!

    • prí?te si posedie? pri kávi?ke a zárove? sa porozpráva? v angli?tine na danú tému
    • výborné pre tých z vás,  ktorí potrebujú angli?tinu „ukotvi?“ a dosta? do praxe
    • nau?íte sa sebavedomo vyjadri? svoj názor,  prípadne prekonáte strach používa? anglický jazyk
    •  max. po?et študentov je 10 (preto je potrebné sa vopred nahlási? a rezervova? si miesto)

Každý má možnos? vyjadri? sa, komunikova?…

Hodiny majú rôznu podobu,  niekedy dominujú hry,  inokedy diskusia, gramatika, po?úvanie nahrávok …

prihlási? sa môžete zaslaním   SMS  na ?íslo 0911 444 880

kedy: každý piatok o 18.00hod v jazykovej škole ALIZ v Bánovciach nad Bebravou

 

!!! 100 minút len 5€ !!!

Viac info aj o ?alších kurzoch: 0911 444 880 alebo info@aliz.sk